Hlas-Background-pic-mobile-MAIN

Prečo potrebujeme, aby nás bolo počuť

 

Školská reforma je na Slovensku stále vzdialená a jej reálny dopad na životy mladých ľudí ešte viac. My však vieme, ako relatívne rýchlo, účinne a za málo peňazí zlepšiť výchovu a vzdelávanie dnešných mladých ľudí vďaka aktivitám mimo vyučovania.

Hlas-Icon1

Potrebujeme viac zapájať mladých do rozhodovania o témach, ktoré sa ich týkajú.

K mladým ľuďom sa často pristupuje v duchu: „My dospelí vieme lepšie, čo je pre vás mladých dobré”. Pritom ak dostanú priestor, vedia presne pomenovať, čo pre svoj osobný rozvoj potrebujú. My im tento priestor dávame, a preto sa chceme stať systematickým partnerom vlády pri tvorbe nových politík pre prácu s mládežou.

Hlas-Icon2

Chceme, aby naše aktivity boli dostupné pre každého. Bez rozdielu.

Potrebujeme zmeniť financovanie aktivít mládežníckych organizácii. V roku 2008 bol príspevok na jedného mladého človeka 39 eur/rok. Dnes je to 24 eur/rok. Takto nastavený systém nám neumožňuje rozširovať naše aktivity k deťom a mladým dospelým zo znevýhodneného prostredia.

Hlas-Icon3

Žiadame bezpečné priestory na stretávanie mladých ľudí.

Mladí ľudí potrebujú mať možnosť stretávať sa v bezpečnom priestore. Existuje mnoho miest a dedín, ktoré nedokážu, napriek snahám organizácií, poskytnúť takéto miesto. Netreba však stavať nové budovy. Po celom Slovensku je veľa nevyužitých možností. Napríklad školy, ktoré sa po skončení oficiálneho vyučovania často zamykajú, alebo sú k dispozícii na komerčné prenájmy.

Hlas-Icon4

Potrebujeme zachovať rôznorodosť a zlepšovať ponuku našich služieb.

Každý sme iný. Niekoho baví vzdelávať sa aj vo voľnom čase, iný chce tráviť čas v prírode alebo umelecky tvoriť. Potrebujeme mladým ľuďom dať väčší priestor na rozvíjanie svojich záľub a nadaní s podporou. 50 % mladých ľudí býva na vidieku, kde je často jedinou ponukou na trávenie voľného času športový krúžok. Chceme to zmeniť. Pretože vzniknuté vákuum vypĺňajú nedôveryhodné internetové stránky a extrémistické zoskupenia.

Plné znenie výzvy

Pridaj sa k výzve

 

Vyplnením údajov sa prihlásiš k našej výzve „Dajme mladým hlas”, s ktorou pôjdeme za politikmi a verejnými predstaviteľmi, ktorí rozhodujú ako vyzerá práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Výzvu podpísali…


Zdieľaj náš hlas na Facebooku!
Potrebujeme, aby nás bolo počuť.

Kto sme?

 

Sme členské organizácie Rady mládeže Slovenska. Sprevádzame mladých na ich ceste k dospelosti a vytvárame im podmienky na všestranný rozvoj. Pracujeme predovšetkým ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky.

Viac o nás

Osobný rozvoj

Až 300 000 mladých ľudí s nami trávi svoj čas po vyučovaní zmysluplne. Čas, ktorý môže byť pre mladých najrizikovejší a zároveň dáva priestor na osobný rozvoj.

Dobrovoľníctvo

Vedieme k dobrovoľníctvu. Rozvíjame zodpovedný prístup aj záujem o vlastné komunity a spoločnosť.

Voľný čas

Často suplujeme úlohy štátu. Napríklad na vidieku sme často jediná možnosť ako tráviť zmysluplne voľný čas pod dohľadom dospelej osoby.

Hodnoty

Prostredníctvom priateľstiev a hodnôt pomáhame predchádzať extrémizmu, závislostiam a kriminalite mladých.

Výzvu už podporili

Aktuality

Pridaj sa k výzve

Vyplnením údajov sa prihlásiš k našej výzve Dajme mladým hlas, s ktorou pôjdeme za politikmi a verejnými predstaviteľmi, ktorí rozhodujú ako vyzerá práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Prihlás sa k výzve
bottom-pic-2