Podpísaní signatári výzvy

Je nás už: 4212!
MenoPriezvisko
Marianna Čurová
Zuzana Hančarová
Viktória Bednárová
Mária Szárasová
Mária Fujejová
Matej Kočalka
Pavla Jackulíková
Nina Uhliariková
Marek Kotuľák
Ján Pavol Maretta
Alena Žákovičová
Paulína Hírešová
Dalibor Košár
Ondrej Vargovčík
Dávid Šebo
Terézia Mária Dujavová
Lucia Príbelská
Daniela Bandíková
Mária Šumichrastová
Barbora Karoľová
Michaela Ištoňová
Jozef Holý
Mária Paceková
Emília Syrovatková
Klára Holodňaková
Simona Banašová
Daniela Holá
Tamara Pekarčíková
Alena Michalková
Kristína Bertová
Ladislav Baranyai
Ľubica Babušeková
Martin Orth
Michal Dovicovic
Peter Pikna
Monika Hajtášová
Marián Zahradník
Diana Herdova
Miroslav Hromník
Elena Budinská
Miroslav Gešvantner
Kristína Paleschová
Barbora Saloňová
Dorota Krkošková
Miriam Ješková
Alzbeta Krejciova
Richard Mocák
Jana Dubovská
Slavomíra Husariková
Kristián Chochula