Podpísaní signatári výzvy

Je nás už: 4212!
MenoPriezvisko
Eva Poprocká
m artina rimárová
Branislav Rajcani
Natália Molnárová
Mária Kozáková
Zuzana Kelbelová
Larisa Vitányi
Jana Paľuvová
Karol Trúchlik
Iveta Szotkovská
Jana Bohinska
Klára Minárová
Zora Blesáková
Natália Noskovičová
Katarína Vojvodíková
Katarína Zuščiková
Jaroslav Minárik
Jozef Wallenfels
Filip Košár
Samuel Goda
Kristina Pavlendova
Anna Gajdosova
Eva Škarbová
Mária Medrická
Sebastian Grega
Annamaria Kanuchova
Kristína Lizakova
Katarína Benková
Radovan Rusnák
Diana Sokolová
Jozef Knap
Lubica Belianska
Monika Kušnírová Grambličková
Štefan Mitura
Eva Zacharová
Katarína Čurillová
Helena Gábrišová
Martina Mäsiarova
Matúš Mahút
Tomáš Vlček
Miriam Timková
Adam Žitný
Ondrej Lazúr
Milan Mikula
František Baláž
Lucia Hubinova
Jana Lazúrová
Zuzana Sczurková
Olga Muzikova
Roman Pašteka